Cho thuê đội múa lân,trống hội,trống nước,múa rồng,giàn quân nhạc,giao hưởng,nhóm nhạc tứ tấu 0967 20 2222 Cho thuê ca sĩ nhí,cung cấp ca sĩ ban nhạc nhóm múa,MC,quan họ phụ vụ đám cưới 0967 20 2222

Hoacuoihoisukien 2014-07-03

Views 12.9K

Cho thuê đội múa lân,trống hội,trống nước,múa rồng,giàn quân nhạc,giao hưởng,nhóm nhạc tứ tấu 0967 20 2222
Cho thuê ca sĩ nhí,cung cấp ca sĩ ban nhạc nhóm múa,MC,quan họ phụ vụ đám cưới 0967 20 2222
Cho thuê đội múa lân,trống hội,trống nước,múa rồng,giàn quân nhạc,giao hưởng,nhóm nhạc tứ tấu 0967 20 2222
Cho thuê ca sĩ nhí,cung cấp ca sĩ ban nhạc nhóm múa,MC,quan họ phụ vụ đám cưới 0967 20 2222
Cho thuê đội múa lân,trống hội,trống nước,múa rồng,giàn quân nhạc,giao hưởng,nhóm nhạc tứ tấu 0967 20 2222
Cho thuê ca sĩ nhí,cung cấp ca sĩ ban nhạc nhóm múa,MC,quan họ phụ vụ đám cưới 0967 20 2222

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS